ufa แนะนำวิธีดู อัตราการจ่ายเงินของเกมแคนดี้

fifa55 เครดิตฟรี

ลูกอมในเกม ufa จะมีทั้งหมด 5 สี คือ แดง ส้ม เขียว ฟ้า และม่วง ที่จะมีอัตราการจ่ายเงินที่แบ่งตามสีของลูกอม และตามการเรียงกันของแต่ละสี ถ้าลูกอมสีเดียวกันเรียงกันเป็นจำนวนยิ่งมาก รางวัลที่ได้ก็จะมากขึ้นตาม เรียง สีแดง สีส้ม สีเขียว สีฟ้า สีม่วง  x 3 1 2 2 3 5 x 4 4 5 5 10 10 x 5 10 15 20 50 50x 6 20 30 50 100 200 โบนัส ufa ของเกมแคนดี้ เราจะได้โบนัส ufa ก็ต่อเมื่อลูกอมสีเดียวกัน เรียงกันตั้งแต่ 3 ชิ้น […]